Chính sách và bảo mật

Công ty Cổ phần Trí tuệ EZ (gọi tắt là “EZ”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web ezclass.edu.vn. Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như dữ liệu đăng nhập, trình duyệt web, và các hoạt động trên trang web của chúng tôi.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này cũng được sử dụng để liên hệ và gửi thông báo liên quan đến tài khoản của bạn, như thông báo về việc thay đổi mật khẩu hoặc cập nhật dịch vụ.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại thông tin. Chúng tôi sử dụng các phương pháp bảo mật kỹ thuật số, bao gồm mã hóa dữ liệu và giám sát để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

5. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không nhằm đối tượng dưới 18 tuổi và chúng tôi không thu thập cố ý thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu

 bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn phát hiện rằng con em bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Hotline: (+84) 982 873 960
  • Điện thoại: 024 22 64 6666
  • Email: Support@ezclass.edu.vn
  • Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng khu D, khu Vinaconex 1, 289A Khuất duy tiến, Hà Nội

7. Sự thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Vui lòng kiểm tra định kỳ chính sách bảo mật của chúng tôi để cập nhật về việc chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.