Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của EZ Class (ezclass.edu.vn). Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau:

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và tất cả các nội dung liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn, logo, hình ảnh, video, văn bản, tài liệu, và các tài nguyên khác, là tài sản sở hữu của Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ EZ hoặc các bên sở hữu bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

  • Bạn đồng ý sử dụng trang web theo các quy định pháp luật hiện hành và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào.
  • Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác.
  • Bạn cam kết không sử dụng trang web để truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung gây hại, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư, phỉ báng hoặc vi phạm các quy định pháp luật.

Dịch vụ và nội dung

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ học trực tuyến và các tài liệu học tập thông qua trang web. Chúng tôi cam kết cung cấp nội dung chất lượng và đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng tải.
  • Bất kỳ việc sử dụng nội dung và tài liệu trên trang web này đều nằm trong trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mục đích hoặc sai cách của thông tin trên trang web.

Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web mà không cần giải thích hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc đó.

Liên kết tới bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện và không đại diện cho sự ủng hộ hoặc chứng nhận từ phía chúng tôi đối với nội dung trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư trên các trang web bên thứ ba.

Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật các điều khoản sử dụng này theo ý muốn của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản được cập nhật.

Vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản sử dụng để cập nhật về quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.